p a r e s b a n a j پرسبانج

معرفی فرهنگ وآداب ورسوم / آداب اجتماعی / شرایط فرهنگی واقتصادی یک روستای قدیمی از دوران زرتشت

مدرسه راهنمایی سیدالشهدا- دبیرستان دکترچمران روستای هرایین

مدرسه راهنمایی سیدالشهداو دبیرستان دکترچمران روستای هرایین -این مدرسه درسال ۱۳۵۷ تاسیس ودرسال ۱۳۶۱ به ساختمان جدید منتقل شد . نام آن که درسال ۱۳۵۷ الفتح بوده درسال ۱۳۶۱ به شهید چمران تغییر یافت وسپس در سال ۱۳۶۶ به سیدالشهدا تغییر نام یافت .

دبیرستان دکتر چمران از سال ۱۳۶۴ به صورت ضمیمه راهنمایی آغاز بکار کرده ودر سال تحصیلی ۱۳۷۵ از راهنمایی جدا شد . در سال تحصیلی ۱۳۷۶- ۱۳۷۷ دانش آموزان دختر با نام دبیرستان دکتر چمران از دانش آموزان پسر سیدالشهداتفکیک گردید ودردونوبت فعالیت داشته است .

مدیران مدرسه راهنمایی ودبیرستان عبارت بوده اند از : نقد علی علی نیا طی سال های  ۵۷تا ۱۳۶۲-  عیسی آقایی طی سال های ۱۳۶۲تا ۱۳۶۴ لقمان قنبر پور نودهی طی سال های ۱۳۶۴تا ۱۳۶۵ حسین افتخاری طی سال های ۱۳۶۵تا ۱۳۶۶۶ سالار مهدی پور گنجارودی طی سال های ۱۳۶۶تا۱۳۶۸ محمد تذرو طی سال های ۱۳۶۵تا ۱۳۶۶ عباسعلی پوررمضان طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ ممدرضا افتخاری طی سال های ۱۳۷۰تا ۱۳۷۱ محمد مهدی جعفربگلو طی سال های ۱۳۷۱تا ۱۳۷۳ - قربانعلی رمضانخانی طی سال های ۱۳۷۴تا ۱۳۷۶ - مهدی افشار رمضانخانی طی سال های ۱۳۷۶تا ۱۳۷۷ - علی رمضانخانی طی سال های ۱۳۷۷تا ۱۳۷۸ - خانم لیلا جعفر بگلو طی سال های ۱۳۷۸تا ۱۳۷۹ - آقای حمزه جعفربگلو طی سال های ۱۳۷۹تا ۱۳۸۰

مدیران دبیرستان دخترانه وپسرانه علی جعفر بگلو ۱۳۷۵تا ۱۳۷۶ - حمزه جعفربگلو ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

مدرسه راهنمایی سیداشهداء هرایین درسال ۱۳۷۹ صدوبیست ویک دانش آموز با ۶ کلاس بوده ودبیرستان دکتر چمران نیز سه کلاس و ۴۶ دانش آموز دبیرستانی داشته است


برچسب‌ها: مدارس روستاي هرائين شهرستان آوج, پرسبانج
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/05/11ساعت 13:27  توسط حسین داودی   |