p a r e s b a n a j پرسبانج

معرفی فرهنگ وآداب ورسوم / آداب اجتماعی / شرایط فرهنگی واقتصادی یک روستای قدیمی از دوران زرتشت

بعضی عکس های قدیمی که خاطراتی بااونها داریم ؟؟؟

بعضی عکس های قدیمی که خاطراتی بااونها داریم ؟؟؟


برچسب‌ها: بعضی عکس های قدیمی که خاطراتی بااونها داریم
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/09/08ساعت 14:29  توسط حسین داودی   |